Ellen Titre Orthopedagogie & Psychologie NVO Orthopedagoog-Generalisten en GZ-psychologen  

Werkwijze

Onderzoek

ETO onderzoekt kinderen in opdracht van ouders of scholen en adviseert hierover. Het onderzoek bestaat meestal uit 4 delen: intakegesprek, onderzoek (test), analyse van gegevens en schriftelijke rapportage, en adviesgesprek met ouders en/of school. Tijdens het intakegesprek formuleren wij met de ouders en/of de school de hulpvraag. Tevens geven wij een indicatie van de duur en de kosten van het onderzoek. Afhankelijk van de hulpvraag duurt het onderzoek/de test 1 tot 3 dagdelen. Enige weken na afloop van de test bespreken wij de resultaten in een adviesgesprek op basis van een schriftelijke rapportage. Wij raden meestal aan dit adviesgesprek samen met ouders en de school te voeren. Het voordeel hiervan is dat de handelingsadviezen direct in overleg met ouders en de school besproken worden waardoor een optimale afstemming plaats kan vinden.

Behandeling

ETO behandelt kinderen in opdracht van ouders of scholen na eigen onderzoek of na verwijzing door huisarts of andere beroepsverwijzers. Aan de hand van een intakegesprek, beschikbare gegevens van opvoeders en onderzoeksresultaten wordt een probleemstelling geformuleerd, een behandelingsplan opgesteld en de behandelkosten aangegeven. De behandeling wordt periodiek geëvalueerd en zonodig bijgesteld en afgerond met een evaluatiegesprek van de resultaten. De resultaten worden indien gewenst met ouders en/of school besproken.

Begeleiding en advies

Belemmeringen die kinderen ervaren kunnen verband hebben met situaties op school of thuis. Het kan nodig zijn om ouders en onderwijsinstelling voor korte of langere tijd te begeleiden en adviseren om belemmeringen te voorkomen, beperken of op te lossen.
Voor ouders worden individuele gezinsbegeleiding en opvoedcursussen geboden. Onderwijsinstellingen kunnen in het kader van passende zorg en passend onderwijs, begeleiding en advies krijgen bij kennisbevordering, bij het opstellen en uitvoeren van handelingsplannen voor zorgleerlingen en bij de evaluatie van de resultaten.

Bekostiging van de verschillende vormen van onderzoek, behandeling, begeleiding en advies vindt u op onze webpagina tarieven/vergoeding.

 

© 2023 Copyright ETO Laatst gewijzigd 1 mei 2024 Privacyverklaring Klachtenregeling Commentaar Meldcode AANMELDEN