Ellen Titre Orthopedagogie & Psychologie NVO Orthopedagoog-Generalisten en GZ-psychologen  

Tarieven en vergoeding

De basis voor de toekomst van een kind wordt in de jeugd gelegd. Net als u, vindt ETO het belangrijk dat belemmeringen voor een goede ontwikkeling van uw kind, deskundige aandacht verdienen. Op professionele wijze en met persoonlijke betrokkenheid bij uw kind, draagt ETO hier op deskundige wijze aan bij.

Vergoeding en zorgcontinuïteit Jeugd-GGZ

Sinds 1 januari 2015 vallen kinderen en jongeren onder de Jeugdwet én onder vergoeding door gemeenten, tot 18 jaar voor Generalistische Basis GGZ én tot en met 13 jaar voor dyslexiezorg. ETO streeft ernaar om ook de vergoeding voor Basis GGZ én voor dyslexiezorg optimaal voor u te regelen door contracten af te sluiten met gemeenten. Als uw kind voor vergoeding in aanmerking komt voor Basis GGZ of voor dyslexiezorg onder de Jeugdwet, dan wordt deze vergoed door de gecontracteerde gemeenten. Hiervoor geldt voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geen eigen risico. Meer informatie kunt u vinden in Vergoeding en zorgcontinuïteit over vergoeding en gecontracteerde gemeenten en in Overgangsregeling Jeugdwet naar Zorgverzekeringswet bij 18 jaar over vergoeding voor jongeren die tijdens de behandeling onder de Jeugdwet, 18 jaar worden.

Bekostiging overige diensten

Overige onderzoek-, behandeling-, begeleiding- en adviesdiensten die niet - geheel of gedeeltelijk - vergoed worden, dient u zelf te bekostigen. De overige uurtarieven zijn hieronder weergegeven. Lees hier.. meer over bekostiging onder de Zorgverzekeringswet van Generalistische Basis GGZ voor jongeren vanaf 18 jaar.

Overige (uur)tarieven particulier*

Basis GGZ OVP NZA
Intakegesprek € 111,--
Onderzoek€ 111,--
Behandeling€ 111,--
Begeleiding en advies€ 111,--
Telefonisch consult (per 15 min) **€ 27,75
E-mail consult (per 15 min) **€ 27,75

* sessies van 45 minuten direct contact, 15 minuten voorbereiding/uitwerking
** Alleen berekend in geval van een bestaande relatie/overeenkomst met een cliënt

U krijgt een factuur van ETO. De diensten zijn vrijgesteld van BTW.

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn op alle overeenkomsten met de praktijk de Algemene Voorwaarden van de NVO van toepassing (www.nvo.nl).

© 2023 Copyright ETO Laatst gewijzigd 13 juni 2024 Privacyverklaring Klachtenregeling Commentaar Meldcode AANMELDEN