Ellen Titre Orthopedagogie & Psychologie NVO Orthopedagoog-Generalisten en GZ-psychologen  

Praktijkhouder

Mijn naam is Ellen Titre-Vroom. Ik ben aan de Universiteit van Leiden afgestudeerd als Master of Science in de Pedagogische Wetenschappen, met specialisatie leerproblemen en psychodiagnostiek.

Om de kwaliteit van mijn beroepsbeoefening te versterken, heb ik postacademische certificaten behaald voor o.a. ADHD, dyslexie, dyscalculie, Cogmed, gedragsproblemen in het gezin, EMDR (trauma) en projectieve methoden (Postacademische certificatenlijst).
Daarnaast neem ik deel aan intervisiegroepen en multidisciplinaire netwerken en hou ik de ontwikkelingen op het vakgebied bij, o.a. door congressen en conferenties bij te wonen.

Ik ben een geregistreerde NVO Orthopedagoog-Generalist BIG 09926882431, EMDR Practitioner (VEN), Dyslexiedeskundige (NIP/NVO), Dyslexiebehandelaar (keurmerk Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie), Cogmed Coach en Postacademisch Dyscalculie diagnosticus/behandelaar (Kwaliteitsinstituut Dyscalculie, KiD).

Naast mijn praktijk voor orthopedagogie en psychologie heb ik als schoolorthopedagoog ervaring in het basisonderwijs met onderzoek en begeleiding van kinderen met leer- en psychische problemen. Dit in een samenwerkingsverband tussen speciaal onderwijs en basisonderwijs om leerlingen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden passende zorg en passend onderwijs te bieden. Ik heb ook als leerkracht, remedial teacher, intern begeleider en vertrouwenspersoon ervaring met voorschoolse educatie, (speciaal) basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Het geeft mij veel voldoening om belemmeringen bij kinderen te verhelderen en met interventies aan te sluiten bij de mogelijkheden van kinderen en hun omgeving, zodat zij zich weer prettig gaan voelen en zich optimaal verder kunnen ontwikkelen.

Ik stel hierbij graag het E-Team, dat mij hierin bijstaat, aan u voor.

Ik wil u van harte uitnodigen kennis te maken met mijn praktijk voor orthopedagogie.

Ellen Titre-Vroom
NVO Orthopedagoog-Generalist

© 2023 Copyright ETO Laatst gewijzigd 13 juni 2024 Privacyverklaring Klachtenregeling Commentaar Meldcode AANMELDEN