Ellen Titre Orthopedagogie & Psychologie NVO Orthopedagoog-Generalisten en GZ-psychologen  

Missie & Visie

De missie van Ellen Titre Orthopedagogie en Psychologie (ETO) is het voorkomen, beperken en oplossen van belemmeringen op het gebied van onderwijs, opvoeding en gedrag van
kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar.

Leerproblemen kunnen gedragsproblemen tot gevolg hebben en omgekeerd. Als de problemen niet tijdig worden onderkend en behandeld, kunnen deze de ontwikkeling
van het kind belemmeren en soms uitgroeien tot ernstige stoornissen en een effectieve behandeling bemoeilijken. Het is daarom belangrijk om belemmeringen vroegtijdig te signaleren en te behandelen. Leerkrachten willen kinderen met problemen graag helpen, maar de tijd ontbreekt hen vaak.

Ellen Titre Orthopedagogie en Psychologie helpt opvoeders om kinderen en jongeren
met specifieke leer- en psychische problemen en stoornissen betere ontplooiingskansen
te bieden, door de belemmeringen beheersbaar te maken en het plezier in het leren en in
de omgang met anderen te bevorderen.

© 2023 Copyright ETO Laatst gewijzigd 13 juni 2024 Privacyverklaring Klachtenregeling Commentaar Meldcode AANMELDEN