Ellen Titre Orthopedagogie & Psychologie NVO Orthopedagoog-Generalisten en GZ-psychologen  

Klachtenregeling

Ellen Titre Orthopedagogie en Psychologie verleent jeugdhulp onder de Jeugdwet.

Wij streven ernaar om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn over de geboden dienstverlening? Wij kunnen er alleen iets mee doen als u
uw ontevredenheid aan ons kenbaar maakt. Bespreek dit eerst zelf met de betreffende medewerker of de praktijkhouder om te proberen tot een oplossing te komen. Vaak is dat voldoende om het probleem op te lossen. Voor alle betrokkenen is het immers prettig als
we er samen uitkomen.

Komen wij er samen niet uit, dan kunt u de zaak voorleggen aan een klachtencommissie
met onafhankelijke voorzitter. Voor een NVO (ortho)pedagoog is dit de klachtencommissie van de NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen). Informatie hierover is te vinden in de brochure ″U heeft een klacht? De beroepscode en het tuchtrecht van de NVO″ en op de website van de NVO (www.nvo.nl). Voor een psycholoog NIP is dit de klachtencommissie van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen). Informatie hierover is te vinden op de website van de NIP (www.psynip.nl).

U kunt, indien nodig, een beroep doen op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon kan advies geven over welke stappen u het beste kunt zetten en u ondersteunen bij het indien van een klacht over de jeugdhulp. U kunt hiervoor terecht bij de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ), de organisatie van onafhankelijke vertrouwenspersonen voor de jeugdhulp. Ieder kind, iedere jongere en iedere ouder/verzorger die te maken krijgt met een vorm van jeugdhulp, kan hier terecht. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de AKJ (www.akj.nl).

© 2023 Copyright ETO Laatst gewijzigd 13 juni 2024 Privacyverklaring Klachtenregeling Commentaar Meldcode AANMELDEN