Ellen Titre Orthopedagogie & Psychologie NVO Orthopedagoog-Generalisten en GZ-psychologen  

Heeft uw kind hulp nodig?

Kinderen kunnen belemmeringen die ze ondervinden soms compenseren, maar als dat
niet meer gaat, kunnen leerproblemen of sociaal-emotionele problemen ontstaan en kan
het gedrag veranderen. Enkele voorbeelden:

Het is belangrijk om de signalen die kunnen wijzen op leerproblemen of psychische problemen in de gaten te houden.

A A N M E L D E N

© 2023 Copyright ETO Laatst gewijzigd 13 juni 2024 Privacyverklaring Klachtenregeling Commentaar Meldcode AANMELDEN