Ellen Titre Orthopedagogie & Psychologie NVO Orthopedagoog-Generalisten en GZ-psychologen  

Diensten

Ouders, scholen, professionele verwijzers en andere beroepsopvoeders kunnen bij Ellen Titre Orthopedagogie en Psychologie terecht voor -diagnostisch- onderzoek, behandeling, begeleiding en advies voor kinderen en jongeren uit het regulier onderwijs en het speciaal onderwijs. Sommige diensten komen voor vergoeding in aanmerking:

Basis GGZ Haaglanden

Kortdurende generalistische behandeling en diagnostiek (beperkt) aan kinderen en jongeren met de meest voorkomende lichte tot (matig) ernstige niet complexe psychische- of psychologische problemen (basis GGZ) komt voor vergoeding in aanmerking na verwijzing door huisarts, jeugdarts, medisch specialist of gemeente.

Dyslexiezorg

Diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie (dyslexiezorg) komt voor vergoeding in aanmerking na voorbereiding door school/leesspecialist en/of verwijzing door huisarts of gemeente.

Behandeling GGZ Specialistisch Licht Lansingerland

Behandeling van kinderen en jongeren met (matig) ernstige, matig complexe psychische of psychologische problemen of stoornissen (Behandeling GGZ Specialistisch Licht Lansingerland) komt voor vergoeding in aanmerking na verwijzing door huisarts, jeugdarts, medisch specialist of gemeente. Diagnostiek kan alleen ingezet worden als dat nodig is om de juiste behandeling of een passend vervolgtraject te bepalen.

Overige diensten

De overige diagnostiek-, behandeling-, begeleiding- en adviesdiensten die niet - geheel of gedeeltelijk - vergoed worden, dient u zelf te bekostigen.

Onderzoek

Behandeling

Begeleiding en advies

Voor ouders

Voor onderwijsinstellingen, leerkrachten, intern begeleiders en zorgteams

N K D Rapportage
CQ-index Dyslexie 2019


E T O doelbereiking
en cliënttevredenheid bij
Dyslexie en Jeugd-GGZ


© 2023 Copyright ETO Laatst gewijzigd 13 juni 2024 Privacyverklaring Klachtenregeling Commentaar Meldcode AANMELDEN