Ellen Titre Orthopedagogie & Psychologie NVO Orthopedagoog-Generalisten en GZ-psychologen  

Diensten

Ouders, scholen, professionele verwijzers en andere beroepsopvoeders kunnen bij Ellen Titre Orthopedagogie en Psychologie terecht voor -diagnostisch- onderzoek, behandeling, begeleiding en advies voor kinderen en jongeren uit het regulier onderwijs en het speciaal onderwijs. Kortdurende generalistische behandeling aan kinderen en jongeren met de meest voorkomende psychische- of psychologische problemen (basis GGZ) komt voor vergoeding in aanmerking na verwijzing door huisarts, jeugdarts, medisch specialist of gemeente, evenals diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie (dyslexiezorg) na voorbereiding door school/leesspecialist en/of verwijzing door huisarts of gemeente.

Onderzoek

Behandeling

Begeleiding en advies

Voor ouders

Voor onderwijsinstellingen, leerkrachten, intern begeleiders en zorgteams

N K D Rapportage
CQ-index Dyslexie 2019


E T O doelbereiking
en cliënttevredenheid bij
Dyslexie en Jeugd-GGZ


© 2008 Copyright ETO Laatst gewijzigd 4 oktober 2022 Privacyverklaring Klachtenregeling Commentaar Meldcode AANMELDEN