Ellen Titre Orthopedagogie & Psychologie NVO Orthopedagoog-Generalisten en GZ-psychologen  

Welkom op de website van Ellen Titre Orthopedagogie en Psychologie, praktijk voor vragen over leren, gedrag en opvoeding.

Ellen Titre Orthopedagogie en Psychologie (ETO) onderzoekt en behandelt kinderen en jongeren van 0-18 jaar met specifieke leerproblemen en psychologische problemen (emotionele-, sociale- en gedragsproblemen) en adviseert en begeleidt ouders en leerkrachten bij opvoeding en onderwijs.

ETO is gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van:

Ellen Titre is een academisch geschoold en bevoegd deskundige op deze gebieden. Met haar jarenlange ervaring op het gebied van onderwijs, zorg en opvoeding heeft zij samen
met het E-Team de ontwikkeling van vele kinderen een positieve wending gegeven.

Sinds 1 januari 2015 vallen generalistische basis GGZ Ún dyslexiezorg (diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie) onder de Jeugdwet en onder vergoeding door gemeenten. ETO streeft ernaar om ook de vergoeding hiervoor optimaal voor u te regelen, door contracten af te sluiten met gemeenten.

V a k a n t i e r o o s t e r
2020-2021
ETO B e l e i d
C o r o n a v i r u s
T i j d e l i j k e
a a n p a s s i n g toelatingscriteria diagnostiek d y s l e x i e
SPOED EN CRISIS

© 2008 Copyright ETO Laatst gewijzigd 9 oktober 2020 Privacyverklaring Klachtenregeling Commentaar Meldcode AANMELDEN